Uit recente onderzoeken komt naar voren dat verstoring van de biologische klok een belangrijke rol speelt bij een aantal ziekten met onduidelijke oorzaak van de symptomen, zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom. Ook de inslaapstoornissen die een deel van de kinderen met ADHD heeft, zouden daamee te maken hebben.MelatonineMelatonine in pilvorm toedienen kan een effectieve therapie zijn. Dit middel geldt echter nog niet als officieel medicijn in ons land. De (melatonine)polikliniek van Ziekenhuis Gelderse Vallei doet er inmiddels onderzoek naar. Patiënten met een stoornis van de biologische klok worden er onderzocht en behandeld.De onderzochte groep vulde eerts via internet een vragenlijst in. Voorafgaand aan het eerste polibezoek werd met een speekseltest het tijdstip bepaald waarop de melatonineproductie normaliter op gang komt. De effecten van de behandeling met melatonine werden systematisch geregistreerd met een elektronisch dossier dat de patiënt grotendeels zelf bijhoudt via internet.

Drie maanden na de start van het programma zijn de resultaten gunstig te noemen. Bij 46 van de eerste 50 patiënten die zich meldden bij de melatoninepoli vonden de onderzoekers een stoornis van de biologische klok. Drie maanden na de start van de behandeling met melatonine was 70% van hen tevreden over het resultaat.

11% was noch ontevreden, noch ontevreden en 11% was ontevreden.

(Medisch Contact, Publicatie: Nr. 31/32 – 5-8-2005, 1259-1261)Adres van de Gelderse Vallei: W. Brandtlaan 10 te Ede. Tel. 0318 – 43 32 32.