Iedereen is ervan overtuigd dat vrouwen minstens twee keer zoveel woorden gebruiken dan mannen. Niets is echter minder waar; uit onderzoek blijkt nu dat zowel mannen als vrouwen gemiddeld ongeveer 16.000 woorden per dag gebruiken.

Of vrouwen daadwerkelijk veel meer praten dan mannen was eigenlijk nooit goed onderzocht. Dit was reden genoeg voor een aantal onderzoekers om de proef op de som te nemen. 396 Studenten droegen een aantal dagen een recorder bij zich. Deze nam om de 12,5 minuut een geluidsfragment van 30 seconden op. De recorders werden vervolgens beluisterd en de gesproken woorden geteld. Het aantal gesproken woorden per dag konden de onderzoekers vervolgens schatten. Uit de berekeningen bleek dat vrouwen gemiddeld 16.215 woorden per dag gebruikten, waar mannen 15.669 woorden nodig hadden. Dit verschil was niet significant. Wel waren er grote verschillen tussen de proefpersonen zelf. Er zijn dus inderdaad mannen van weinig woorden, maar daartegenover staan ook enorme praters. Hetzelfde geldt voor de vrouwen in dit onderzoek. De volksmythe waarin vrouwen over het algemeen veel meer praten dan mannen wordt door dit onderzoek ontkracht.

(Science 2007 Jul 6; 317(5834): 82)