In de media wordt regelmatig de suggestie gewekt dat mannen en vrouwen zo verschillend zijn als twee planeten Mars en Venus. Onderzoek laat zien dat de verschillen in werkelijkheid niet zo groot zijn als de media ons willen laten geloven.Mannen en vrouwen blijken meer gelijkenissen dan verschillen te vertonen wanneer gekeken wordt naar persoonlijkheid, communicatie, cognitieve mogelijkheden en leiderschap dan over het algemeen gedacht wordt. Uit meta-analyse van studies naar sekseverschillen zijn op bijna alle onderzochte psychologische variabelen geen of zeer kleine verschillen gevonden. Er zijn wel verschillen te zien met betrekking tot motorische vaardigheden, bepaalde aspecten van seksualiteit en fysieke agressie. Zo kunnen mannen verder gooien dan vrouwen, staan zij anders tegenover seks zonder vaste relatie en zijn zij vaker fysiek agressief.Het benadrukken en vergroten van verschillen tussen mannen en vrouwen in de media heeft invloed op beide geslachten wat betreft werk, ouderschap en relaties. Tijdschriften en boeken waarin beschreven wordt dat mannen en vrouwen niet goed met elkaar kunnen omgaan en elkaar niet goed begrijpen omdat ze op een andere manier zouden communiceren, kunnen volgens de onderzoekster invloed hebben op de mate waarin we trachten met elkaar te communiceren. Geven we misschien te snel op, omdat we zijn gaan geloven dat de communicatieverschillen tussen mannen en vrouwen te groot zijn? (American Psychologist, september 2005)