Financieel rijkere mensen zijn gelukkiger dan mensen die minder geld hebben, met name wanneer zij meer geld verdienen dan leeftijdgenoten. Dit concludeert onderzoeker G. Firebaugh naar aanleiding van zijn onderzoek dat tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Sociological Association gepresenteerd is.Het onderzoek richtte zich op het effect van het inkomen op het geluksgevoel van mensen. Hierbij is gekeken of dit effect veroorzaakt wordt door de dingen die mensen met dat geld kunnen kopen (het absolute inkomenseffect) of doordat mensen het eigen inkomen vergelijken met dat van anderen (het relatieve inkomens-effect). De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van data met betrekking tot de leeftijd, het totale familie-inkomen en het ervaren geluks-gevoel van 20- tot 64-jarigen.Ondanks dat er sprake blijkt te zijn van zowel relatieve als absolute inkomenseffecten, toont het onderzoek een sterker relatief inkomenseffect aan. Kortom, het relatieve inkomen (ten opzichte van leeftijdgenoten) heeft een grotere invloed op het geluksgevoel van mensen dan de spullen die men met dat geld kan kopen. Zelfs nadat er gecontroleerd is voor gezondheid, opleiding, effecten van het ouder worden en burgerlijke staat blijkt; hoe hoger het inkomen van anderen in dezelfde leeftijdsgroep, hoe lager het geluksgevoel.Vergeet echter ook uw fysieke gezondheid niet! Dit blijkt namelijk de beste voorspeller voor geluk te zijn, gevolgd door inkomen, opleiding en burgerlijke staat. Geld alleen is dus nog geen garantie voor geluk.

(American Sociological Association)