Uit een nieuw onderzoek is gebleken dat er een verband is tussen kindermisbruik en schizofrenie. De onderzoekers Paul Hammersley en Dr. John Read hebben 40 onderzoeken van psychiatrische patiënten bekeken. Zij merkten op dat de meeste personen als kind of volwassene misbruikt waren. In een review van 13 onderzoeken van schizofrenen vonden ze dat het aantal gevallen van misbruik tussen de 51 procent en de 97 procent lag.Schizofrenie is een stoornis van wisselende emoties, gedachteprocessen en realiteitspercepties. Het horen van stemmen is veelvoorkomend onder schizofreniepatiënten en worden ook geassocieerd met trauma’s uit de kindertijd. Andere symptomen van schizofrenie zijn hallucinaties, waanideeën, geheugenproblemen en problematisch intellectueel functioneren. De symptomen komen vaak tot uiting rond het twintigste jaar.Al eerder is er een verband aangetoond tussen symptomen van posttraumatische stress stoornis en schizofrenie. Hammersley en Read maken hieruit op dat veel symptomen van schizofrenie veroorzaakt worden door trauma. Genen spelen nog steeds een rol bij schizofrenie, maar zijn dus niet de enige oorzaak van de ziekte.Hammersley en Read vinden dat bij alle patiënten binnen de geestelijke gezondheidszorg nagegaan moet worden of ze als kind te maken hebben gehad met misbruik. Verder zijn hun ook van mening dat het uitdelen van antipsychotische medicijnen vermeden moet worden. In plaats daarvan moet psychologische therapie vaker aangeboden worden om deze individuen te helpen.

ReutersHealth