Onderzoek wijst erop dat bepaalde hersengebieden van mensen die kwetsbaar zijn voor depressie overactief zijn. Het gaat hierbij om delen van de hersenen die betrokken zijn bij het reguleren van emoties.

Het onderzoek borduurt voort op een reeks onderzoeken die aantoonden dat een ernstige depressie gerelateerd is aan verlaagde serotoninegehaltes in de hersenen. (Serotonine is een stof die betrokken is bij informatieoverdracht in de hersenen). De onderzoekers waren geïnteresseerd in de vraag of deze verlaagde serotoninegehaltes iets te maken konden hebben met of een genetische kwetsbaarheid of uitsluitend vooraf gingen aan een depressie.

27 mensen die last hadden gehad van meerdere depressies maar nu klachtenvrij waren en geen medicatie meer gebruikten (‘de kwetsbare groep’) werden op verschillende testen vergeleken met 19 mensen die nooit last hadden gehad van een depressie (‘de controlegroep’).

Van elke groep kreeg de helft een cocktail te drinken die voor een verlaging van het tryptofaangehalte (de voorloper van serotonine) in de hersenen zorgde. De andere helft kreeg een placebo. In tegenstelling tot mensen uit de controlegroep en de mensen die een placebo hadden gekregen reageerden de meeste mensen (59%) uit de kwetsbare groep op deze cocktail met een aantal depressieve klachten; deze waren de volgende dag verdwenen.

Het meest interessante van het onderzoek bleek tijdens de hersenscans: Tijdens hersenscans toonden de voorste en centrale delen van de hersenen van de mensen uit de kwetsbare groep die een cocktail had gekregen een verhoogde activiteit. Deze verhoogde activiteit was onafhankelijk van de aanwezigheid en/of de ernst van de klachten na de cocktail, zoals een depressieve stemming. Eerder onderzoek liet al zien dat activiteit van deze delen van de hersenen betrokken was bij depressies. Maar er werd gedacht dat deze activiteit tijdelijk was en te maken had met een depressieve stemming. Nu blijkt dat activiteit van deze hersengedeeltes onafhankelijk is van een depressieve stemming. Door de verlaging van het tryptofaangehalte werd er een systeem in de hersenen zichtbaar dat mogelijk een belangrijke rol speelt  bij de kwetsbaarheid voor depressies. Zelfs wanneer ze geen depressie hebben werken de hersenen van mensen die kwetsbaar zijn voor een depressie anders. De onderzoekers benadrukken het belang van het blijven gebruiken van medicatie gedurende 6 tot 9 maanden of zelfs langer, ook al zijn de klachten verdwenen.

Bron: Archives of General PsychiatryKlik hier voor eerdere berichten over de link tussen tryptofaan en depressie