Dat lichaamsbeweging niet alleen het lichaam goed doet, maar ook de geest, is al eerder uit onderzoeken naar voren gekomen. Maar als je ook nog eens naar muziek luistert, terwijl je beweegt, profiteren de hersenen dubbel van het gunstige effect.Klinisch psycholoog Emery heeft het effect van muziek op zijn patiënten al een aantal jaar tot studieobject verkozen. Hij testte op de universiteit van Ohio zijn theorie over het gecombineerde effect van bewegen en muziek bij 33 mannen en vrouwen, die deelnamen aan een herstelprogramma na een hartaanval.

Bij deze personen werd aan de hand van een test de cognitieve prestatie onderzocht na een periode van lichaamsbeweging en na de combinatie van lichaamsbeweging met muziek.

De onderzoeksresultaten zijn overtuigend te noemen.

Door de bank genomen presteerden de onderzochte personen tweemaal zo goed op een test die woordvlotheid meet na de combinatie van lichaamsbeweging en muziek in vergelijking met het bewegen zonder muziek.

Emery had de ‘vier seizoenen’ van Vivaldi uitgekozen, omdat voor dit specifieke stuk ook was gekozen door andere wetenschappers die eerder probeerden om patiënten met een longziekte beter mentaal te laten presteren. Het had waarschijnlijk net zo goed om andere muziek kunnen gaan, aldus Emery. Hij denkt ook dat de combinatie van muziek en lichaamsbeweging voor iedereen heilzaam is.Luisteren naar muziek is namelijk een complexere taak dan je op het eerste gezicht zou denken. De menselijke hersenen moeten de tonen, timing en volgorde van geluiden waarnemen en verder verwerken op een meer begripsmatig niveau. Dat zou betekenen dat de frontaalkwabben van de hersenen geactiveerd worden en dat deel van de hersenen wordt in verband gebracht met complexe functies (planning, abstract redeneren).

De onderzoekers van Emery maakten gebruik van een relatief simpele test om te zien of de combinatie van luisteren naar muziek en bewegen leidde tot verbetering van de genoemde cognitieve functies. Zo moesten deze mensen informatie op volgorde onthouden en flexibiliteit laten zien. Elke persoon kreeg een letter uit het alfabet te horen en moest daarna in een minuut zoveel mogelijk woorden opsommen die met die letter beginnen. Dit dus vòòr en na een sessie van lichaamsbeweging. Ze mochten niet tweemaal hetzelfde woord zeggen, dus moesten de woorden inprenten die ze al opgenoemd hadden.

Na lichaamsbeweging zonder muziek presteerden deze personen evengoed op de test. Maar mèt muziek verbeterde de prestatie significant.

Het onderzoek laat niet zien hoe lang het effect aanhoudt.

In het Journal Heart & Lung is de officiële publicatie van het onderzoek van Emery te vinden.

(Ohio State Research Communications, 25-03-04)