Tekort aan zink kan negatieve gevolgen hebben voor het leervermogen van kinderen. Tenminste, dat bleek uit eerdere onderzoeken waarbij gekeken werd naar de rol van zink in de leerontwikkeling van jonge kinderen. Tot nu toe is niet gefundeerd onderzocht of dit mineraal ook invloed heeft op de leercapaciteiten van pubers. Op het op 6 april j.l. congres van de American Society of Nutritional Sciences werden resultaten van een onderzoek gepresenteerd, dat zoals te verwachten laat zien dat zink ook bij deze (risico)groep gunstige effecten kan hebben.Onderzoekers gaven leerlingen van 13-14 jaar van een school elke dag 10 tot 20 millgram zink, vijf dagen per week en 12 weken achter elkaar. De zink was in de vorm van zinkgluconaat toegevoegd aan vruchtensap, waarbij het ging om 10 mg, 20 mg of 0 mg. Testen lieten zien dat de aandachtsfunctie en mentale prestaties meer verbeterden dan bij een controlegroep die geen zink had gekregen. Noch de leerlingen die aan het onderzoek deelnamen, noch hun ouders en leraren waren er van op de hoogte of zij wel of niet zinkgluconaat opdronken in het sapje.De groep die elke 10 mg zink kreeg, liet geen merkbare verbetering zien op tests voor reactietijd, geheugen, leesvaardigheid en de mogelijkheid de aandacht lange tijd vast te houden. Alleen de groep die 20 mg opdronk, deed het niet alleen beter op alle tests, maar werden ook minder voor gedragsproblemen gestraft.In ons land is de aanbevolen hoeveelheid voor zink 12-15 mg per dag (voor volwassenen). Tekorten van dit mineraal zouden volgens sommige wetenschappers vooral bij adolescenten voorkomen vanwege de groeispurt die ze doormaken en hun doorgaans slechte eetgewoonten. Goede zinkleveranciers zijn: vlees, vis, volkorenproducten, melkproducten en noten (pinda’s). Symptomen van een tekort aan zink zijn o.a. vlekken op de nagels en huidproblemen.

(Bron: Experimental Biology 2005, American Society of Nutritional Sciences in San Diego)