Er blijft ongerustheid bestaan over het gebruik van Ritalin, een middel dat wordt voorgeschreven aan kinderen met ADHD. Ritalingebruik voor jongere kinderen zou tot depressie kunnen leiden op latere leeftijd. Die uitspraak baseert men op onderzoeken bij ratten, waarover volgende week gepubliceerd wordt.

Gebruik van ritaline voordat de puberteit start zorgde namelijk voor blijvende veranderingen in de hersentjes van deze dieren. Dat zou ook kunnen gebeuren bij kinderen die het medicijn slikken om de kenmerken van ADHD te onderdrukken, oppert men.

Ratten die Ritaline kregen lieten op volwassen leeftijd een vorm van afhankelijke hulpeloosheid in hun gedrag zien. Verder was er sprake van een afwijkende activiteit in bekende omgevingen, dat gevolg kan zijn van veranderingen in de manier waarop de ratten aandacht geven aan omgevingskenmerken, zo stelt Carlezon (coòrdinator van het onderzoek).

De conclusie van het team: “Dit onderzoek onderstreept het belang van een beter begrip van de langerdurende neurobiologische effecten van blootstelling in de kinderleeftijd aan medicijnen die de psychisch functioneren beïnvloeden“.

Een verontrustende bevinding. Zeker is dat het gros van de kinderen met ADHD baat heeft bij dit medicijn, dat hun aandacht en alertheid verbetert en storend (impulsief) gedrag vermindert.

Het onderzoek maakt ook het belang duidelijk van op het kind afgestemde dosering. Wat voor het ene kind met ADHD een optimale dosering is, zou voor het andere kind een overdosering kunnen betekenen met verhoogde kans op bijverschijnselen, ook op de lange termijn. Routinematig een dosering voorschrijven lijkt ongunstig. De optimale dosering vinden via een dubbelblindproef (waarbij alleen de apotheker weet hoeveel Ritaline een kind krijgt) is verstandig.

(NIDA,dec. 2003, Biological Psychiatry en NIH)