Burn-out komt niet alleen voor bij mensen die psychisch zwaar werk verrichten en hoogopgeleiden. Vooral jongeren met een lage opleiding vormen een risicogroep. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek voert TNO vanaf 2005 de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Deze laat zien dat er voor de hele beroepsbevolking een stijging optreedt sinds 2007 van ruim 11% werknemers met burn-outklachten tot ruim 13% in 2012.
Dit betekent dat bijna 1 miljoen werknemers burnout klachten hebben. De twee decennia hiervoor lieten een heel stabiel beeld zien van burn-out onder de beroepsbevolking.

(Bron:TNO)