In een langlopend onderzoek werd nagegaan in hoeverre koffie het ontstaan van diabetes type 2 bij mensen zonder hart- en vaatziekten kan voorkomen.

6.974 Finse mannen en 7.655 Finse vrouwen werden 12 jaar gevolgd. In de loop van die tijd werd bij 381 personen ouderdomssuikerziekte geconstateerd. Na correctie voor verschillende factoren (leeftijd en levensgewoonten) bleek er verband te bestaan tussen de hoeveelheid koffie per dag en de kans op diabetes type 2: hoe meer koffie, hoe lager dan kans op deze ziekte. Bij 10 of meer koppen per dag was het relatieve risico bij vrouwen 0,21 en 0,45 bij mannen. Het drinken van 0 tot 2 koppen per dag was niet van invloed.

Hoe dit effect tot stand komt is nog onbekend.

(Journal of the American Medical Association: 291:1213-1219, 10 maart 2004)