Volwassenen die in hun kinderjaren misbruikt of verwaarloosd zijn, lopen een groter risico hartproblemen te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat de kans dat zij hartproblemen krijgen 30% tot 70% hoger is. Tevens blijkt dat wanneer het aantal ervaringen met misbruik toeneemt, de kans op hartproblemen groter wordt.

Het merendeel van de onderzochte categorie‘n van misbruik, zoals emotionele-, fysieke- of seksuele mishandeling, emotionele- of fysieke verwaarlozing en huiselijk geweld, blijken de kans op hartproblemen significant te verhogen. De enige uitzondering hierop vormt de categorie ‘scheiding van de ouders’. Dit blijkt geen invloed te hebben op het krijgen van hartproblemen.

De onderzoekers vermoeden dat de kans op hartproblemen bij deze groep groter is, doordat de negatieve ervaringen uit de kindertijd kunnen leiden tot depressiviteit, woede of vijandelijkheid. Zij vervallen hierdoor eerder in gedrag dat de kans op hartproblemen vergroot, zoals roken, te veel eten, en fysieke inactiviteit. (HealthDay)