Wat en wie zijn dat eigenlijk: de pesters, de slachtoffers, de meelopers en de helpers? Vanuit ervaring belichten moeder en dochter in dit boek alle zijden van pesten, vergezeld van fleurige tekeningen, opdrachten en oefeningen. Laat je meeslepen in de wereld van pesten om er positief uit te komen.

Het motto van het boek is om te leren eerst goed voor jezelf te zorgen om vervolgens goed voor een ander te kunnen zijn. Deel een (‘Mam, help ik word gepest’) gaat over het herkennen van pesten, mogelijke redenen waarom een kind pest en de invloed hiervan binnen de groep. Deel twee (‘Jippie, pesten doet geen pijn meer’) heeft als thema het aanleren van weerbaarheid aan het slachtoffer en hoe om te gaan met pesten voor slachtoffer, meeloper en helpers.
Dit leeftijdsloos boek is ook geschikt voor ouders en hulpverleners. Er staan opdrachten en oefeningen in. Smeuïg maakt het dat de lezer kan kiezen uit drie mogelijkheden hoe het verhaal te eindigen; positief voor de pester of positief voor het slachtoffer of een compromis. Omdat het belangrijk is een kind te bevestigen in de dingen die goed gaan wordt dat feit op een vrolijke, humorvolle manier neergezet.

Het boek wordt uitgegeven door Fortmedia.