Mannen van 40 jarige leeftijd of ouder hebben een veel grotere kans om een kind met een autisme spectrum stoornis te verwekken dan mannen onder de 30.
ass.jpg

Dit blijkt uit een Brits/Amerikaans onderzoek dat gecoördineerd werd door het King’s College in London en de Mount Sinai School of Medicine in New York. Het onderzoek besloeg ruim 100.000 kinderen.

De bevindingen tonen aan dat bij kinderen die geboren zijn uit de groep oudere vader zes keer zo vaak een autistische stoornis of aanverwante contactstoornis is vastgesteld. Volgens de onderzoekscoördinator, A. Reichenberg, is deze verhoogde kans het gevolg op genetische veranderingen in de zaadcellen van oudere mannen. Ook voor mannen lijkt de biologische klok door te tikken, als het gaat om kinderen krijgen.  De data van het onderzoek laten geen verband zien tussen de leeftijd van de moeder en autisme bij het kind. De gevorderde leeftijd van de moeder is vanouds gekoppeld aan een verhoogde kans op kinderen met het Downsyndroom, maar ook andere vormen van mentale achterstand en dyslexie nemen toe bij een oudere moeder.
De oorzaken van een autisme spectrum stoornis zijn complex. Hiernaar wordt nader onderzoek gedaan.
(Archives of General Psychiatry)