Mensen die lijden aan anorexia nervosa patiënten lopen risico om in het eerste jaar na de behandeling terug te vallen in het oude, ziekmakende gedragspatroon. Dat blijkt uit een Canadees onderzoek. Sommige factoren verhogen de kans op terugval enorm. Dat zijn: zelfmoordpogingen, eerdere behandeling voor een eetstoornis, obsessief-compulsieve symptomen en excessief sporten na stoppen van de behandeling.

(Psychological Medicine, mei 2004)