Jongeren met een bipolaire stoornis (manisch-depressiviteit) roken vaker, gebruiken vaker drugs en drinken vaker alcohol dan jongeren zonder deze stoornis. Dit blijkt uit onderzoek van het Massachusetts General Hospital.

Zowel het gebruik van bovengenoemde middelen als het misbruik ervan blijkt vaker voor te komen onder jongeren die leiden aan een bipolaire stoornis. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat het gebruik en misbruik vaker voorkomt onder de jongeren waarbij de bipolaire symptomen voor het eerst tot uiting kwamen tijdens de adolescentie dan bij de jongeren waarbij de symptomen al vanaf hun vroege kindertijd aanwezig waren. Mogelijk wordt deze laatste bevinding veroorzaakt door het feit dat adolescenten in het algemeen sneller naar deze middelen grijpen in geval van (extreme) veranderingen in hun gemoedstoestand. (Drug and Alcohol Dependance, juni 2008)