Tieners en studenten van deze generatie zijn vatbaarder voor angst en depressie dan de voorafgaande generatie. Dat wordt vermeld door een professor van de New York Columbia University.

Volgens Suniya Luthar, professor psychologie en onderwijs, is de drang om succesvol te zijn de oorzaak voor de verhoogde vatbaarheid voor angst en depressie. Dit geldt voor jongeren van alle sociale klassen. Luthar is het niet eens met het argument dat het probleem veroorzaakt wordt doordat ouders zich te veel met het kind te bemoeien om het kind te behoeden voor fouten. Adolescenten hebben in deze tijd een perfectionistische houding en willen heel veel bereiken. Het is niet juist alleen de ouders als oorzaak van het probleem aan te wijzen.

Een onderzoek van de Kansas State University uit 2003 ondersteunt de bevindingen van Luthar. Het aantal studenten die behandeld zijn voor depressie is tussen 1989 en 2001 verdubbeld. De University of Michigan Depression Center heeft onlangs vastgesteld dat zo’n 15 procent van de studenten last heeft van depressie.
(www.psycport.com)