Omdat tot 75% van alle mensen die lijden aan chronische vermoeidheid (CFS) stemmings- of angststoornissen hebben, hebben wetenschappers zich afgevraagd of CFS niet door dezelfde genetische factor wordt veroorzaakt als angst of depressie.

Om dat na te gaan, werden 69 eeneiige tweelingen en 31 twee-eiige tweelingen onderzocht. Daarbij had één van de tweelingen in ieder paar minstens 6 maanden lang last gehad van chronische vermoeidheid.

De vermoeide tweelingen bleken inderdaad vaker depressief, angstig, sterk bezig met hun lichamelijke klachten en sociaal teruggetrokken dan hun niet-vermoeide tweelingbroer- of zus. Dit bleek het geval bij zowel de eeneiige als bij de twee-eiige tweelingen. Dat geeft dus aan dat de oorzaak van de vermoeidheid niet moet worden gezocht in de genen, maar in omgevingsfactoren.

(British Journal of Psychiatry)