Ongeveer 85 procent van de verschillen in IQ tussen familieleden is te verklaren door verschillen in erfelijke aanleg. Dat blijkt uit onderzoek door biologisch psycholoog Posthuma. Ze deed onderzoek onder 688 mensen uit 271 families in Nederland.

Zij constateerde ook dat mensen met een hoog IQ een groter hersenvolume hebben. Ook hersenvolume is erfelijk bepaald.