Gedragstherapie bij ADHD door Arga Paternotte

Het werkt vaak wel, maar weten we ook waarom?

Nature of nurture? Aanleg of omgeving? De aloude discussie over de achterliggende oorsprong van psychische problemen bij kinderen. Inmiddels zijn we zover dat de discussie zich niet meer toespitst op of aanleg of omgeving. Het gaat nu veel meer over de manier waarop aanleg én omgeving / opvoeding elkaar in een ingewikkeld samenspel wederzijds beïnvloeden. Professor Pier Prins, klinisch kinder- en jeugdpsycholoog bij de Universiteit van Amsterdam, stelde dit thema in september 2003 aan de orde bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar. Hij pleit ervoor gedragsbehandelingen beter af te stemmen op de specifieke kenmerken van een stoornis. “Want”, zegt hij, “in het algemeen weten wij wel wat werkt, maar weten wij niet waarom”.Aanpak dyslexie in het VO door Arga Paternotte

Protocol komt er aan, nu de uitvoering nog.

Voor de zomervakantie ontvangen alle scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO) een signaleringspakket, waarmee ze brugklasleerlingen kunnen screenen op dyslexie. Dit is een onderdeel van het protocol dyslexie in het VO dat op 1 december 2004 tijdens een overdrachtsconferentie zal worden gepresenteerd. Balans Belang was aanwezig op een bijeenkomst bij KPC Groep in Den Bosch, waarbij de pers alvast werd geïnformeerd over de inhoud van het protocol. Leerlingen met dyslexie blijken een belangrijke bijdrage te hebben geleverd In dit artikel geven we en globaal overzicht van de missie en het doel van het protocol. In een volgend artikel in het septembernummer van Balans Belang zal er meer gedetailleerd worden ingegaan op de diverse onderdelen van het protocol.Boekje open over luisterboeken door Martha Vlastuin

Studieboeken en ontspanningslectuur op Daisy-cd-rom

Als lezen veel extra energie kost, zoals bij kinderen met dyslexie, zijn luisterboeken een oplossing. De laatste jaren is er een enorme ontwikkeling geweest in het aanbod van gesproken lectuur. De FNB (voorheen Federatie Nederlandse Blindenbibliotheken) speelt een hoofdrol in dit aanbod. Tegenwoordig niet alleen voor mensen met een visuele handicap, maar ook voor mensen met dyslexie. Balans ging op bezoek bij FNB en sprak met Karin de Vos en Marian Oosting. Karin is medewerker van de centrale informatiebalie en Marian is hoofd van de afdeling uitgeverij.Ze kan alles, maar wel in haar eigen tempo (Arga Paternotte)

Meer aandacht voor dyspraxie voorkomt frustraties.

Het begon bij Tanja met de diagnose ‘spraakdyspraxie’. Het was echter niet alleen de spraak die voor haar moeilijk onder de knie te krijgen was, ook met andere motorische vaardigheden had ze extra veel moeite. Op de basisschool viel vooral haar trage tempo op. Wanneer daar rekening me wordt gehouden en er voor haar aanpassingen worden gemaakt, functioneert ze goed. Tegenwoordig is ze zelfs één van de besten van de klas. Maar voor het zover was, moest er vel geoefend én gepraat worden.Mamma, het gaat goed met m’n leerpunten (Martha Vlastuin)

Dagbehandeling met ouderbegeleiding heeft effect

Na het nemen van afslag Vosseveld, afdeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie van het UMC te Soest, dringt het gevoel een filmscenario binnen te rijden zich als vanzelf aan je op. Een lange oprijlaan met aan beide kanten hoge bomen en aan het einde ervan een statig huis, dat direct associeert met het prototype van een psychiatrisch ziekenhuis.

Indrukwekkend, maar niet bedreigend voor Daniël, 10 jaar, met ADHD en ODD, die er vanaf juli 2003 in dagbehandeling is. Hij vindt het er geweldig. Zijn moeder Lilian vertelde in het vorige nummer van Balans belang hoe zijn leven tot dan toe was verlopen. In deze aflevering gaat het over de dagbehandeling en de ouderbegeleiding op Vosseveld.Les geven aan een kind dat zichzelf dwars zit (Arga Paternotte)

Kind met McDD heeft voortdurend aansporing nodig

“Maar ik doe toch niets bijzonders?” is de eerste reactie van de leerkracht van Justin (7 jaar, met McDD) op de vraag of ze wil vertellen hoe ze met hem omgaat in de klas. Met Justin hebben we al eerder in Balans belang (januari 2004) kennis gemaakt. Toen vertelden zijn ouders het verhaal over het hyper en heftige leventje van hun zoon en dat de leerkracht in het gewonen onderwijs daar zo goed mee om wist te gaan. In deze aflevering lezen we hoe de leerkracht erin slaagt het gedrag van Justin zo te hanteren, dat leren mogelijk wordt. Een knappe prestatie in een klas met 28 leerlingen, waarvan er meerdere apart aandacht vragen of volgens een eigen programma werken.Het dubbele drama (Esther van Heeswijk)

Taalontwikkeling bij kinderen met psychiatrische problemen

We kunnen niet om de relatie tussen taalproblemen en psychiatrische problemen heen. Sterker nog: een onbehandelde taalstoornis kan een psychiatrische stoornis versterken en mogelijk zelfs veroorzaken. Dr. Annette Scheper en dr. Claudia Blankenstijn, beiden psycholinguïst en logopedist, zijn zeer stellig als het gaat om het belang van tijdig constateren en behandelen van taalstoornissen bij kinderen met gedrags- of ontwikkelingsproblemen.(Bron: Balans Belang, tijdschrift van de vereniging over ontwikkelings-, leer- en gedragsstoornissen)