Als tweeling geboren worden verhoogt het risico dat autisme zich ontwikkelt. Volgens onderzoekers is de verhoogde kans het gevolg van het feit dat beide kindjes met elkaar wedijveren in dezelfde omgeving van de baarmoeder. Uit eerder onderzoek blijkt dat autisme voor 70 tot 90% genetisch bepaald is.

(Health Media Ltd)