Meedoen aan zelfhulpgroepen via internet werkt goed voor depressieve mensen die een geïsoleerd leven leiden. Dat blijkt uit een onderzoek door Houston e.a. Zijn team volgde mensen die gebruik maakten van een groep voor depressie op het internet. Het onderzoek richtte zich op de kenmerken van deze mensen en op het beloop van de depressie. Aan het begin van het onderzoek, na 6 maanden en na 12 maanden werd de deelnemers gevraagd via internet vragenlijsten in te vullen.

Van de totale groep kampte 86.4% op het moment van het onderzoek met een depressie. Ruim de helft van de deelnemers maakte 5 uur of meer per twee weken gebruik van de zelfhulpgroep. 38% gaf de voorkeur aan deze vorm van hulp in plaats van individuele counseling.

Het resultaat: mensen die flinkt gebruik maakten van de online-groep hadden een grotere kans op het verdwijnen van hun depressieve klachten dan minder frequente gebruikers. Nader onderzoek naar de invloed van dergelijke groepen verdient de aandacht, zeker waar het gaat om ondersteuning van andere therapievormen.

(American Journal of Psychiatry)