In onderzoek is aangetoond dat honing verschillende soorten wonden behoorlijk sneller doet genezen. Dat wordt geconcludeerd naar aanleiding van een 10 jaar durend onderzoek.

Het onderzoek betrof 345 patiënten bij wie sprake was van gecompliceerde verwondingen. Het ging daarbij om brandwonden, wonden, abcessen en zweren. Er werd naast een klinische groep ook een controlegroep samengesteld. De patiënten in die groep ondergingen alleen maar de reguliere behandeling (bandage) en wassingen met zoutoplossing, terwijl de wonden van de klinische groep behandeld werden met honing. De onderzoekers stelden vast dat de collageensynthese en trekkracht van de huid significant verbeterden in de groep bij wie de wond met honing werd behandeld. Dat gebeurde niet in de controlegroep.

(PTI)