Wanneer mensen tijd doorbrengen met dieren gaat, vooral als het gaat om honden, stijgt de concentratie van de neurotransmitter serotonine. Deze stijging helpt depressieve gevoelens tegengaan.

Rebecca Johnson, die hoogleraar is aan de Universiteit van Missouri bestudeerde mensen in de leeftijd van 19 tot 73 jaar. Een aantal daarvan was eigenaar van een hond. Elke proefpersoon werd gevraagd om een x-aantal minuten met hun hond te spelen of met een robothondje. Tegelijkertijd bepaalden de onderzoekers wat er op biochemisch niveau plaatsvond. Niet alleen steeg het serotonine bij de mensen de de tijd besteden aan hun eigen hondje, maar ook prolactine en oxytocine, hormonen die mensen een goed gevoel geven. Bij mensen die met de robothond speelden gebeurde het tegenovergestelde: hun serotonine nam af.

Dr. Johnson presenteerde deze bevindingen op een congres over dieren. Er is nog geen samenvatting online beschikbaar.