Zelfs matige ruzies tussen ouders kunnen een negatieve invloed hebben op de nachtrust van de kinderen en kunnen leiden tot negatieve gevoelens. Dit blijkt uit twee recente studies naar de effecten van conflicten tussen ouders.Ook wanneer ouders elkaar negeren in de hoop dat de kinderen niets van de ruzies meekrijgen, kan zorgen voor verhoogde spanning bij de kinderen. In gezinnen waarbij sprake is van matige tot ernstige conflicten tussen ouders, blijken de kinderen gemiddeld 30 minuten korter te slapen. Deze verstoorde nachtrust kan zorgen voor prikkelbaarheid overdag.Daarnaast hebben deze kinderen vaker last van emotionele problemen en blijken veel van de kinderen niet te wennen aan deze ruzies. Integendeel, kinderen die regelmatig geconfronteerd worden met hevige ruzies tussen de ouders worden hier juist gevoeliger voor en reageren sneller met spannings- en emotionele klachten.

Wanneer kinderen getuigen zijn van conflicten, laat ze dan ook getuigen zijn van de oplossing ervan, aldus de onderzoekers. (Child Development, januari/februari 2006)