Het brein van psychopaten laat minder activiteit zien in de gebieden die betrokken zijn bij het aflezen van emoties, met name als het gaat om angst. Dit blijkt uit onderzoek van het Institute of Psychiatry in Londen.

Psychopaten zijn mensen met agressieve en anti-sociale persoonlijkheidskenmerken. Daarnaast ontbreekt het hen aan empathie (inlevingsvermogen). Zij kunnen ernstige delicten, zoals mishandeling en verkrachting, plegen zonder tekenen van spijt of berouw. Een mogelijke verklaring voor het gebrek aan empathie is dat psychopaten gezichtsuitdrukkingen van angst en verdriet niet goed kunnen herkennen.

In het onderzoek werden foto’s van gezichten, waarvan verschillende emoties af te lezen waren, getoond aan zes psychopaten en negen niet-psychopaten. Bij zowel de psychopaten als de gezonde vrijwilligers was er sprake van een hogere hersenactiviteit bij vrolijke gezichten in vergelijking met neutrale gezichten. Wanneer zij angstige gezichten te zien kregen, was er bij de gezonde vrijwilligers wederom sprake van verhoogde hersenactiviteit ten opzichte van de hersenactiviteit bij neutrale gezichten, terwijl er bij de psychopaten een lagere hersenactiviteit waar te nemen was.

De moeite die psychopaten hebben met het herkennen van angst en het onvermogen daar met empathie op te reageren, is volgens de onderzoekers een mogelijke reden waarom psychopaten niet stoppen met gewelddadig gedrag op het moment dat de ander angst vertoont. (The British Journal of Psychiatry, december 2006)