Hersentraining heeft bij oudere mensen een positieve invloed op de mentale fitheid. Dat geldt vooral wanneer deze gericht is op snelheidsverhoging of op het redeneren.

brein.jpgDat komt naar voren uit een onderzoek dat 2800 mentaal gezonde ouderen volgde. Hun gemiddelde leeftijd was 74 jaar bij aanvang van het onderzoek. De groep doorliep een programma van zes weken waarbij het geheugen, de snelheid om problemen op te lossen (visuele zoeksnelheid) of het redeneervermogen werden getraind. In totaal hielden de trainingen 10 sessies van 1 uur in.
Vòòr en na de training werd via tests bepaald hoe het gesteld was met de informatieverwerking van de proefpersonen. De training leidde na zes weken tot een verbetering met 90% in de snelheidsgroep vastgesteld, 74% in de redeneergroep en 26% in de geheugengroep in vergelijking met een niet-getrainde groep. En het opmerkelijke hierbij is dat de verbetering in prestaties minstens 5 jaar aanhield, wanneer de ouderen af en toe een opfriscursus deden.

(Journal of the American Medical Association Vol. 296 No. 23)