Een team van radiologen hebben een mogelijke voorspeller gevonden voor Alzheimer. Waar eerdere onderzoekers zich richtten op de activatie van bepaalde hersengebieden, focuste dit team zich ook op de deactivatie van hersengebieden.

28 gezonde personen, 13 Alzheimerpatiënten en 34 personen met een milde cognitieve achteruitgang (MCI) voerden een geheugentaak uit terwijl hun hersenen werden gescand (fMRI).
Bij de MCI-patiënten werd een belangrijke overeenkomst gevonden; een specifiek gebied in de hersenen, de posteromediale cortex, vertoonde activiteit wanneer hen werd gevraagd om namen en gezichten te matchen. De groep gezonde personen liet echter een deactivatie van het gebied zien. De posteromediale cortex kan worden gezien als onze ‘cruise control’ welke deactiveert wanneer we ons dingen proberen te herinneren. Wanneer deze tijdelijk ‘uit’ staat, kunnen boodschappen worden verstuurd naar andere gebieden van het brein die herinneringen encoderen. Bij MCI-patiënten lijkt deze deactivatie echter niet plaats te vinden.
Het is bekend dat 30% tot 50% van de MCI-patiënten uiteindelijk Alzheimer zal krijgen. De onderzoekers menen dat de gevonden activatie van dit specifieke gebied tijdens het ophalen van herinneringen wellicht een sterkere voorspeller is dan het uitblijven van activiteit in andere gebieden.

Radiology 2007;245:224-235