Uit onderzoek blijkt dat geld, dat verdiend is met werken, tot meer bevrediging leidt dan geld waarvoor men niet gewerkt heeft. Tijdens het onderzoek is de hersenactiviteit in het striatum – het deel van de hersenen dat geassocieerd is met beloning en plezier – van twee groepen proefpersonen gemeten. De ene groep moest werken om geld te ontvangen door middel van een computerspelletje. De andere groep kreeg het geld zonder het te hoeven verdienen.Uit de resultaten blijkt dat het onderzochte hersengebied van de eerstgenoemde groep meer activiteit vertoonde vergeleken met de tweede groep. Loterijwinnaars en mensen die niet hebben gewerkt voor het geld blijken uit dit onderzoek dus minder plezier te beleven aan het geld dan degene die ervoor gewerkt hebben. (AssociatedPress)