Onderzoek naar de hersengolven van professionele musici laten zien dat zij heel anders reageren op muziek: intu•tiever.

In een Duits onderzoek werden hersengolven en volume van de grijze cellen van professionele musici uit orkesten vergeleken met die van amateurviolisten. De professioneel opererende musici bleken tijdens spelen van een concert van Mozart een flink verhoogde activiteit te hebben in het deel van de hersenen dat het horen en luisteren controleert, de amateurspelers niet. Hetzelfde gold voor de regio die de fijne motoriek bepaalt. Ook was er sprake van een groter aantal grijze cellen in deze gebieden.

De wetenschappers benadrukken dat het grotere aantal cellen bij professionele muzikanten niet per se betekent dat zij ook intelligenter zijn.

(Journal of Neuroscience, oktober 2003)