Ook bij volwassenen komt de gedragsstoornis ADHD voor, maar dit wordt vaak niet als zodanig herkend. Helaas wordt daarom weinig gekozen voor behandelingen die goed helpen.

Dat stelt Sandra Kooij die vandaag promoveert op onderzoek dat zij de afgelopen jaren naar ADHD bij volwassenen heeft gedaan. Ongeveer twee procent van de volwassenen heeft ADHD, zo blijkt uit haar onderzoek. Zij zijn meestal druk en kunnen niet goed plannen. Daardoor hebben zij hun opleiding vaak niet afgemaakt, wat tot laag geschoold werk leidt. Doordat ze een grote behoefte aan prikkels hebben, is de ADHD’er meer dan gemiddeld betrokken bij ongevallen en er is vaak sprake van verslavingsproblematiek. Veel van hen lopen rond met een diagnose ‘antisociale persoonlijkheid’ of ‘borderline persoonlijkheid’. Dat is ongunstig voor de patiënt, want deze aandoeningen zijn, in vergelijking met ADHD, moeilijker te behandelen.

Behandeling heeft een gunstig effect heeft op de volwassene met ADHD. Daarbij gaat het om voorlichting, medicijnen en coaching. uit het onderzoek blijkt dat vooral het middel Methylfenidaat (= Ritalin) bij volwassen ADHD’ers goed werkt. Omdat het stipt opt tijd innemen hiervan vaak niet lukt, kan ook gekozen worden voor de lang werkende vorm, Concerta. De meeste patiënten zijn door de behandeling in staat hun leven beter ter hand te nemen, stelt Kooij. Ze kunnen hun studie afronden, werk vinden en functioneren beter in relaties en gezin.

(Zorgkrant)