Misschien. Na het volgen van een training via neurofeedback communiceren kinderen tussen de 8 en 12 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS). Duidelijk zijn ze erdoor ook handiger in sociale interacties. Echter, nog onduidelijk is of het hier gaat om een tijdelijke of blijvende effecten.

Dat zegt orthopedagoog Mirjam Kouijzer in het proefschrift waarop ze 2 december promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij vindt de toepassing van neurofeedback bij autisme nog niet overtuigend.
Er zijn wel degelijk kinderen en jongeren met autisme die positieve effecten van neurofeedback ervaren, maar er zijn er ook een heleboel waarbij dit niet het geval is‘, aldus Mirjam Kouijzer. Ouders waren weliswaar positief over de gedragsverandering van hun kind, maar dat kan komen doordat zij er positieve verwachten van hebben. Dan werkt neurofeedback als een placebo.

Mensen met autisme hebben in hun EEG-patroon veel golven met grotere bewegingen. Met behulp van neurofeedback leert iemand zijn eigen hersenactiviteit te beïnvloeden en de hoeveelheid trage hersengolven te verminderen.

(Radboud Universiteit Nijmegen)