Voor kinderen bij wie de diagnose ADHD gesteld geldt dat er grote kans is dat een ouder last heeft van dezelfde stoornis van de aandacht, impulscontrole en planningsvaardigheid.

Uit een recent onderzoek van de Universiteit van Maryland blijkt namelijk dat de ouder een 24 maal zo grote kans heeft om ADHD te hebben dan gemiddeld. Als kleuters met ADHD daarnaast ook nog gedragsproblemen hebben wordt de kans op depressiviteit, angst en misbruik van middelen bij de ouder met factor vijf verhoogd.

Dat betekent dat de ouders (naast reguliere ouderbegeleiding) zelf ook een behandeling nodig hebben. We komen er niet omheen dat de ontwikkeling van een kind sterk samenhangt met de zaken die in het gezinssysteem spelen.

(Journal of the Am. Academy of Child and Adolescent Psychiatry, dec. 2003, 1424-1432)