Bekijk zaken op meer positieve manier en je zult makkelijker ademhalen. Dat wordt geconcludeerd uit een onderzoek.

Optimisten blijken in de loop van de jaren een veel betere longfunctie te behouden dan pessimisten. Achteruitgang van de longfunctie komt sowieso bij iedereen voor, maar bij optimisten nog het minste.
Beter ademhalen is niet het enige profijt dat je hebt van optimistisch denken. Eerder bleek dat optimisme de kans op hartziekten bij oudere mannen vermindert en dat er een verband is tussen optimisme en betere weerstand tegen ziekten.


Het Wellesley College in de VS probeerde programma’s samen te stellen om de echte pessimisten om te buigen. Tot nu toe zonder resultaat. Pessimisten stellen lage verwachtingen t.a.v. wat ze doen en piekeren over de mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Als ze gedwongen worden tot vrolijker denken, worden ze aanmerkelijk angstiger en minder effectief. Pessimisme is te zien als een defensie- of overlevingsstrategie. In de basis beleven pessimisten zichzelf als onvoldoende vaardig en dat laat zich niet veranderen.

(Wessesley College).