Onderzoek liet al eens zien dat jonge mensen met grote hersenen en groter schedelvolume beter presteren op cognitieve tests dan mensen met kleinere hersenen. De universiteit in Edinburgh deed nogmaals een onderzoek bij 97 mannen om na te gaan of hetzelfde opgaat voor de oudere mens. Een batterij aan tests werd afgenomen, waaronder de intelligentietest voor volwassenen, de WAIS-III.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het volume van de verschillende hersengebieden inderdaad samenhangt met een bepaald aspect van intelligentie, met name geheugen voor ruimtelijke objecten en manipulatie in de ruimte. Er is geen verband gevonden tussen hoe makkelijk je spreekt en hersenvolume.

Grootte van de hersenen en intelligentie worden gezien als gevolg van gunstige condities tijdens de prenatale ontwikkeling. De omtrekt van het kinderhoofdje hangt onder meer met voeding van de moeder samen.

(Neurology 59: 1691-174)