Mensen van middelbare leeftijd die een nare gebeurtenis meemaken, zijn vatbaarder om depressief te raken. Uit onderzoek aan het UMC Utrecht blijkt dat dat een negatieve, grote levensgebeurtenis zoals een ongeluk, ziekte of contact met justitie de kans op een depressie sterk vergroot.

Mensen van middelbare leeftijd zijn gevoeliger voor zo’n negatieve ervaring, zo blijkt. Het was al bekend dat vrouwen twee maal vaker depressief zijn dan mannen. Slecht lichamelijk functioneren vergroot de kans op een depressie nog verder.
In een ander deel van zijn onderzoek laat epidemioloog Stegenga zien dat huisartsen slechts in 36 procent van de gevallen de depressie bij hun patiënten vaststellen.
In het onderzoek ‘PredictD’ analyseerden Stegenga en collega’s 10.045 patiënten uit zeven landen die bij de huisarts kwamen voor uiteenlopende klachten. Stegenga promoveert op 8 juni aan het UMC Utrecht.

(Bron: UMC Utrecht, 9 juni 2011)