Het maakt niet uit hoe hoog je cholesterolspiegel is, fit zijn betekent voor mannen sowieso een flinke verlaging van de kans op een hartaanval.Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek dat tot doel had om de effectiviteit te onderzoeken van verschillende cholesterolverlagende maatregelen.

Zij gingen na welke risicofactoren voor hart- en vaataandoeningen golden voor 19.125 mannen van 20 tot 79 jaar oud. Die waren allemaal onder behandeling geweest bij een preventief werkende kliniek. Iets meer dan de helft van de onderzochte groep had beslist een te hoog cholesterolgehalte in het bloed. In de loop van het tien jaar durend onderzoek overleden 179 mannen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten.

De onderzoekers stellen nu dat de kans op deze aandoeningen verlaagt wordt door een goede condtie en die kan bereikt worden door 3 tot 4 maal per week ongeveer een halfuur aaneengesloten lichamelijk actief te zijn.

(Circulation, 6 september)