Tot deze conclusie komt men na een Chinees onderzoek. Dat ginseng het geheugen verbetert geldt in elk geval alleen voor mensen die dement zijn door een beroerte.

Tegelijkertijd plaatst men een kanttekening: er zijn omvangrijkere studies nodig om de effectiviteit en veiligheid van de kruidenbehandeling te bepalen.

40 patiënten met vasculaire dementie werden in het onderzoek betrokken. De helft kreeg een tablet met ginseng, de andere helft het medicijn Duxil dat bekend staat om het positieve effect op de geheugenfunctie bij ouderen. Iedere patiënt kreeg geheugentests te doen.

De resultaten: de groep die ginseng had geslikt liet een significante verbetering zien van prestaties op geheugentests na een periode van 12 weken. Hun totale scores waren zelfs significant hoger dan de groep mensen die Duxil had geslikt, maar als scores op individuele tests met elkaar werden vergeleken was er geen significant verschil.

Positief is dat ginseng goedkoper is dan Duxil.

Het is overigens altijd raadzaam om de behandelende arts erover te informeren dat ginseng wordt geslikt. Kruiden hebben namelijk lang niet altijd een onschuldige werking. Er zijn bijwerkingen van ginseng, die bestaan uit: slapeloosheid, droge mond en constipatie.

Chinese artsen raden ongeveer 3 gram ginseng per dag aan, bij voorkeur ingenomen in de ochtend.

(Bijeenkomst van de American Stroke Association, Phoenix)