Bij 85-plussers supplementen met extracten van Ginkgo biloba slikken, vermindert de kans op de eerste fases van dementie. Dat komt naar voren uit een ruim 3 jaar durend onderzoek van de Oregon State University onder 120 senioren.

De helft van de onderzochte groep slikte driemaal daags een placebo, de andere helft een ginkgo-extract. Zo kreeg die tweede groep elke dag 240 mg Ginkgoextract binnen, dat voor zes procent uit terpeenlactonen bestond en voor een kwart uit flavonglycosides.
Bij start van het experiment waren alle proefpersonen mentaal honderd procent in orde. De score op de Clinical Dementia Rating bleek nul.
Statistisch bleek dat bij de groep ouderen die trouw hun supplement slikten, de kans op het afnemen van de mentale vermogens met een factor drie daalde.

Uit de literatuur blijkt dat Ginkgogebruikers net zoals mensen die Aspirine slikken vaak dunner bloed hebben. Daardoor hebben zij verhoogde kans op bloedingen. In het onderzoek kwamen geen complicaties voor als gevolg van het eventuele dunner worden van het bloed. Echter, in de Ginkgogroep kwamen bij zes personen beroertes voor, die overigens zeer licht waren en niet levensbedreigend bleken. Toch willen de onderzoekers in toekomstige studies beter naar die eventuele bijwerkingen kijken.
Men vindt de resultaten van het onderzoek even goed interessant vanwege het feit dat Ginkgo Biloba al veel gebruikt wordt en een relatief goedkoop kruid is.

(Neurology, februari 2008)