Mensen die voor hun vijftigste een beroerte krijgen hebben een vrij gunstige levensverwachting, zo wordt algemeen aangenomen. De prognose lijkt echter minder gunstig dan gedacht.

Dat tonen onderzoekers van het UMC St Radboud in het Journal of the American Medical Association (JAMA). ‘Jonge’ patiënten die een beroerte overleven, hebben zelfs decennia later nog een verhoogde sterftekans; gedurende 20 jaar is de sterftekans bijna vier keer hoger dan bij leeftijdsgenoten die geen beroerte hebben gehad.

Wereldwijd overlijden elk jaar zes miljoen mensen aan een beroerte . Hoewel vooral oudere mensen het slachtoffer worden van deze aandoening, doet ongeveer tien procent van alle beroertes zich voor bij mensen tussen de 18 en 50 jaar.
“De sterftekans na een beroerte is bij young strokes inderdaad lager dan bij oudere patiënten”, zegt onderzoeker Loes Rutten-Jacobs. “Maar oudere patiënten hebben alleen al vanwege hun gevorderde leeftijd een hogere sterftekans. De lange termijn sterftekans van de young stroke patiënten is nooit vergeleken met mensen met dezelfde leeftijd en geslacht zónder beroerte. En dat is wat wij in de FUTURE-studie nu voor het eerst wel hebben gedaan.”
In deze studie werden ruim duizend patiënten gevolgd, die met een beroerte op jonge leeftijd tussen 1980 en 2010 het UMC St Radboud bezochten. Gedurende het onderzoek is 20 procent van de patiënten overleden. Meer dan de helft van hen is overleden aan vaatproblemen . Dit wijst erop dat onderliggende vaatproblemen waarschijnlijk de beroerte hebben veroorzaakt en daarna gewoon zijn blijven doorsluimeren.
Veel onderzoek naar beroertes en ook het beleid is afgestemd op oudere patiënten. Daarom is onderzoek bij jongere patiënten ook van zo’n groot belang. Een beroerte heeft een enorme impact op het leven, zeker bij relatief jonge mensen. Meer onderzoek is dan ook noodzakelijk.

Bron: Gezondheidsnet.nl