coverEen gen is verantwoordelijk voor het feit dat sommige mensen gevoelig zijn om dyslexie te ontwikkelen.Het gaat om veranderingen aan het gen KIAA0319 op chromosoom 6. Dit is voor het eerst met grote zekerheid aangetoond aan de hand van onderzoek van de universiteit in Cardiff (Wales). Tot nu toe werd altijd wel gedacht dat er een genetische oorzaak aan dyslexie ten grondslag ligt, maar ontbrak het aan overtuigend bewijs.

Het is prettig dat de genetische oorzaak nu bekend is. De vertaalslag naar behandeling blijft echter een zaak van proberen en afstemmen op basis van goed (psycho)diagnostisch onderzoek.

(Bron: American Journal of Human Genetics)