Je gelukgevoel dank je grotendeels aan mensen met wie je je verbonden voelt. Dat komt uit een onderzoek naar voren dat geluk koppelt aan het sociale netwerk, waarin het fijne gevoel net zoals een ziektekiem van de een op de ander kan overgedragen worden.

gelukkig mannetjeAlweer een onderzoek dat het belang van een goed sociaal netwerk benadrukt. Sociale relaties zijn de beste voorspeller voor het geluksgevoel. Het effect hiervan is zelfs vele malen sterker dan ooit gedacht. Mensen die zich omgeven met vrolijk gestemde mensen verhogen hun kans op het ultieme geluksgevoel.
Het onderzoek vroeg aan bijna 4800 personen (die in een gebied relatief dichtbij elkaar woonden) om op drie verschillende momenten tussen 1984 en 2003 een vragenlijst in te vullen, waarbij de vragen vooral ingingen op het gevoel van geluk. Daarnaast werd ook navraag gedaan naar de sociale contacten, wat de onderzoekers in staat stelde de sociale verbondenheid in beeld te krijgen. Wie gelukkig is, kan een heel netwerk gelukkiger maken, zo blijkt uit het onderzoek. Het geluk verspreidt zich volgens de makers van de studie het best op kleine afstanden. Een gelukkige vriend op minder dan een kilometer doet uw kans op geluk met 42 procent stijgen, een goede buur verhoogt die kans met 34 procent.
Als jij iemand kent die gelukkig is, dan verhoogt dat jouw kans op geluk met 15,3 procent. Ken jij iemand die een gelukkig iemand kent, dan verhoogt dat jouw kans op geluk met 9,8 procent. Hoe meer gelukkige mensen je kent, des te gelukkiger ben jijzelf.
Persoonlijke factoren, zoals het al dan niet hebben van een ban of getrouwd zijn bepalen ook de mate van geluk. Het geluksgevoel komt naar voren als een behoorlijk stabiele eigenschap die een beetje fluctueert, maar in feite weinig verandert.

(BMJ 12-2008)