Jongeren die in hun vroege jeugd op strikt macrobiotisch dieet hebben geleefd, zouden minder intelligent zijn dan hun leeftijdgenoten. Dit wordt afgeleid uit een onderzoek onder 48 macrobiotisch gevoede en vleesetende jongeren, allen goed onderwezen en afkomstig uit welgestelde families.
Een mogelijke oorzaak is een tekort aan vitamine B12, dat optreedt wanneer vlees, melk en eieren in het dieet ontbreken.