Cognitieve gedragstherapie die via een computer wordt gevolgd is effectief in het verminderen van angst- en (lichte tot matige) depressieklachten.

Britse onderzoekers volgden 274 patiënten met angst- en/of depressieklachten die zich hadden aangemeld bij de huisarts. De helft van de patiënten kreeg via een computer een zelfhulpbehandeling aangeboden. Dit programma, genaamd ‘Beating the Blues’, bestaat uit 8 wekelijkse computersessies van 50 minuten. In deze sessies wordt er onder andere aandacht besteed aan het herkennen van negatieve gedachten en denkfouten. Indien nodig kregen mensen ook medicijnen (via de huisarts). De andere helft volgde de standaard behandeling (wat kon bestaan uit een aantal gesprekken met de huisarts of een verwijzing naar de meer gespecialiseerde hulpverlening).

Na statistische analyses van de antwoorden die de deelnemers hadden gegeven op de vragenlijsten bleek dat de mensen die de behandeling via de computer hadden gevolgd minder last hadden van angst- en depressieklachten, beter functioneerden op het werk en positievere denkstijlen hanteerden dan mensen die andere behandelingen hadden gevolgd. Ook waren de patiënten meer tevreden over de behandeling die ze hadden gekregen.

De resultaten zijn van belang omdat het verstrekken van therapie via de computer kostenbesparend kan zijn. Meer onderzoek is nog wel nodig om duidelijk te krijgen voor welke groep mensen dergelijke behandelingen het meest geschikt zijn.

Bron: British Journal of Psychiatry