Gamen is een veelvoorkomende vrijetijdsbesteding onder jongeren. Vooral jongeren met autisme besteden hier vaak veel tijd aan.

Onlangs kwam het boek “Gamen en Autisme” uit van Herm Kisjes en Erno Mijland. In het boek stellen de auteurs de vraag centraal hoe een kind met autisme ondersteund kan worden in het vinden van een balans tussen de plezierige en veilige wereld van het gamen en het oefenen van vaardigheden in de sociale wereld.

In het boek wordt een helder beeld geschetst van wat autisme is en waarom gamen nou juist zoveel aantrekkingskracht heeft op autisten.
Het boek kwam tot stand door het voeren van gesprekken met ervaringsdeskundigen; zowel kinderen, jongeren en volwassenen met autisme als hun ouders en hulpverleners komen aan het woord.
Naast de negatieve effecten van het gamen, worden ook juist de positieve kanten van het gamen voor autisten belicht. Ouders ervaren vaak dat games kunnen helpen de gevolgen van autisme op het welbevinden of de ontwikkeling van het kind positief te beinvloeden.

Een onderdeel van het boek is de Toolkit Gezond Gamen. Dit is een verzameling activiteiten en opdrachten die gamende jongeren met autisme in zes weken kunnen doorlopen met als doel het gamen een gezonde(re) plek te geven in het dagelijkse leven. De opdrachten worden gedaan onder begeleiding van een ouder, verzorger of begeleider. De inhoud is zodanig samengesteld dat deze begeleider geen deskundige of professional hoeft te zijn om ermee te werken. Bij de opdrachten horen formulieren die beschikbaar zijn via deze link: Beter Gamen