Uit een recent onderzoek komt naar voren dat regelmatig oogcontact de communicatie tussen mensen bevordert. In onderzoek bleek het aantal maal dat een persoon aan een discussie deelnam sterk gerelateerd aan het aantal maal dat de persoon oogcontact had gemaakt met een andere spreker.


Goede communicatie verstevigt de band die je met een ander hebt. Door gedachten en meningen met elkaar te delen kom je makkelijk tot meer oog voor het perspectief van de ander. En bij een open communicatie worden problemen met succes gemakkelijker tot een oplossing gebracht.


(ACM Press)