remous

Boekpresentatie " Van een kleine Roodborst"

"Van een kleine Roodborst" een kleine vogel , een gebroken tak.
Een zonnig landschap, een nest in een berk en een vallend blad, zijn de ingrediënten van kunstenaar Remko Zijlstra om zijn nieuwe boek vorm te geven.

"Van een kleine Roodborst".
Een kort verhaal over een Roodborst met een angststoornis.
In Nederland vinden elke dag meer mensen de loop naar de psycholoog omwille van een angst of paniekstoornis.
Remko Zijlstra slaagde erin om in een klein geillustreerd verhaal een indruk te geven hoe een angststoornis ontstaat en mogelijk verholpen kan worden.
De hoofdpersoon (een Roodborst) van nature een vogel met een wat "brutale" persoonlijkheid vormt een goed contrast met de onzekerheid van een angststoornis.
Het leven van deze vogel wordt overschaduwd door een gevoel van angst met alle gevolgen van dien.
Het boek kent de nodige diepgang en symboliek en is geschreven vanuit eigen ervaringen met een angst en paniek stoornis.

Angst en paniek stoornis
Er is sprake van een angststoornis als iemand in het dagelijkse leven wordt belemmerd door irreële angsten.
Angst is een gevoel dat optreedt bij dreigend gevaar. Dit gevoel ontstaat bij dreiging of als iemand iets als bedreigend ervaart. Angsten zijn meestal heel nuttig. Als er bijvoorbeeld een auto met hoge snelheid op je af komt rijden dan is het handig dat je angst ervaart want dat zorgt er voor dat je snel opzij springt. Angst brengt je lichaam in staat van paraatheid en dat maakt dat je snel kunt reageren. Angst is dus vaak een gezonde reactie op dreigend gevaar.
Sommigen zijn bang terwijl er niet echt een reden is. Als een angst geen reële grond heeft en iemand last heeft van de angst en deze invloed heeft op je dagelijkse leven, is er sprake van een stoornis.
Kenmerkend voor een angststoornis is dat de angst buitensporig is en niet realistisch. In het verhaal heeft de Roodborst er zoveel last van dat het zijn dagelijks leven ernstig belemmert. In een dergelijk geval is er sprake van buitensporige angst. Zulke angsten brengen vaak doodgewone situaties in verband met angst. Men gaat die gewone situaties steeds meer vermijden. Terwijl hun angst er niet door afneemt maar juist lijkt te groeien.

Angststoornissen zijn" hip" in Nederland.
Het is momenteel in de psychiatrie de meest voorkomende aandoening.
Er zijn in het boekje verschillende soorten angststoornissen vormgegeven
De bekendste zijn:
Paniekstoornis
Agorafobie
Specifieke fobie
Obsessieve-compulsieve stoornis (dwangstoornis)
Posttraumatische stressstoornis
Gegeneraliseerde angststoornis

Het boekje zal vanaf 14 december verkrijbaar zijn in een Engelse en Nederlandse versie.
Boek presentatie :
Zaterdag 14 december 2013
Lokatie:
De BBLTHK
Stationsstraat 2 Wageningen
aanvang:
13:00 uur

meer informatie :
http://www.remkozijlstra.com

Terug naar “Psychologen en studenten”