Iedereen kent waarschijnlijk het goede gevoel dat je krijgt als je een goed doel steunt. Volgens wetenschappers komt dit, doordat het doneren van geld bepaalde gebieden in de hersenen activeert. Dit zijn de gebieden die geassocieerd worden met plezier.

Voor het onderzoek kregen vrouwelijke studenten 100 dollar. Eén groep werd verteld dat er een verplicht deel van het bedrag naar een lokale voedselbank zou gaan. De andere groep kon er zelf voor kiezen om geld te doneren aan deze voedselbank.

Door middel van MRI werd gekeken welke hersengebieden geactiveerd werden tijdens het doneren van geld. Bij beide groepen was er sprake van een verhoogde hersenactiviteit in de nucleus accumbens en de caudate nucleus. Deze gebieden worden geassocieerd met beloning van gedrag. De verhoogde hersenactiviteit was in hogere mate aanwezig bij de studenten, die vrijwillig gekozen hadden voor donatie. Deze verhoogde hersenactiviteit zorgt volgens de onderzoekers voor het fijne gevoel dat men overhoudt aan het steunen van goede doelen. (Science, juni 2007)