De meesten van ons kunnen hun leven niet meer zonder Facebook en smartphones voorstellen. De wetenschap gaat geheel mee met deze trend. De eerste wetenschappelijke onderzoeken zijn al gestart en gepubliceerd over de invloed van nieuwe media en gadgets op ons psycho-sociale welbevinden.

Zo hebben de onderzoekers Robert E. Wilson, Samuel T. Gosling en Lindsay T. Graham sociaalwetenschappelijke onderzoeken samengevoegd met bevindingen van Facebook voor het onderzoek A Review of Facebook Research in the Social Sciences. Met name sociale contacten en arbeidspsychologie worden beïnvloed door Facebook. Het sociale medium wordt gebruikt voor informele contacten met hechte vrienden en vage kennissen. Maar ook bedrijven gebruiken Facebook bij het selecteren en aannemen van personeel. Privacy is echter een hekel punt in dit geval. Zowel in het kader van sollicitaties als in het kader van wetenschappelijke onderzoeken als deze.

Ook de smartphones zijn een interessante factor voor de hedendaagse sociaalwetenschappelijke onderzoeken. Veel mensen lopen constant met hun smartphone in de hand. Om in contact te blijven met vrienden en media en zo op de hoogte te zijn van ieders bezigheden. Uit het onderzoek The Smartphone Psychology Manifesto van G. Miller bleek dat smartphones informatie vrijgeven over de locatie en activiteiten van een persoon. Deze mogelijkheden geven de mogelijkheid voor wetenschappers te onderzoeken hoe een omgeving het gedrag beïnvloedt. Zo zijn er zelfs al “psych apps” die naast je locatie ook je stemming en geluid uit de betreffende omgeving registreert. Factoren die zeer bruikbaar zijn voor onderzoeken.

Het lijkt er op dat de nieuwe media een positieve bijdrage kan leveren aan sociaalwetenschappelijke onderzoeken. Via een “app” wordt iemands stemming geregistreerd, waarbij via dezelfde “app” en via Facebook de locatie en andere stimuli uit de omgeving geregistreerd kunnen worden. Deze ontwikkeling mag zeker verder worden uitgezocht, met inachtneming van de privacy dat wel.

Bovenstaande onderzoeken zijn gepubliceerd in het magazine Perspectives on Psychological Science. Meer informatie over deze onderzoeksartikelen vind je op Science Daily.