Je zorgen maken over je prestaties op een rekentoets draagt absoluut bij tot verlaging van je punten. Dat komt naar voren uit een Amerikaans onderzoek, dat zich toespitst op de achteruitgang in prestaties bij het rekenen.

Angst en spanning bij het vak rekenen/wiskunde belooft niet veel goeds. De beperkte capaciteit van het deel van het geheugen dat nodig is voor rekenbewerkingen wordt daardoor nog geringer. Volgens de psycholoog die het onderzoek coƶrdineerde neemt de angst als het ware ‘bezit’ van het werkgeheugen. De relatief gemakkelijke bewerkingen vergen een klein deel van het werkgeheugen, maar vanzelfsprekend geldt het tegenovergestelde bij complexe rekenbewerkingen. Het goede nieuws is er dat er aan faalangst iets te doen is.

(Reuters)